Azon eszközökről beszélünk, amelyek a munkánkat hosszabb távon támogatják, legyen szó egy asztalról, számítógépről, szerszámról, gépjárműről vagy bármi egyéb tárgyról melyek egyszerűsítik a mindennapi, vagy éppen nem mindennapi tevékenységünket. Tárgyi eszköz leltár alatt pedig éppen ezen termékek megszámlálását értjük.

Leltár típusok

Leltár típusok

 

 

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen leltári igények keletkezhetnek vállalkozása életében, illetve üzleti tevékenysége során:

  • Nyitó leltár: A nyitó leltár a vállalkozás alakulásakor készített leltár, amely a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott eszközök és források állományát mutatja.
  • Évközi, év végi leltárak: A vállalkozás által készített könyvviteli mérleget alátámasztó leltárak az évközi, illetve az év végi leltárak. A mérleg fordulónapján – a felvételtől függően – mutatják a vállalkozás teljes eszközállományát, vagy felvételtől függően annak egy részét (részleltár).
  • Teljes leltár: A teljes leltár egy kijelölt időpontban a vállalkozás minden eszközét és forrását magában foglalja. Nemcsak a vállalkozás telephelyein, hanem az idegen helyen tárolt eszközök is szerepelnek ebben a leltárban.
  • Részleltár: Egy-egy eszköz vagy forrásféleség teljes körét felölelő leltár a részleltár. Részleltárnak nevezzük egy-egy telephelyen vagy raktárban, raktárrészben, más szóval leltárzónában felvett leltárt is.
  • Átadás-átvétel során készített leltár: Az ún. átadás-átvételi leltár általában egy-egy terület felelősének változásával kapcsolatosan készített leltár. A régi felelős munkakört betöltő átadja a beosztást átvevőnek a területhez tartozó eszközöket. Az átadó ilyenkor minden esetben elszámol a rábízott eszközökkel.
  • Idegen leltár: Az idegen tulajdonban lévő, de a vállalkozás birtokában lévő eszközökről készített leltárt idegen leltárnak nevezzük. Ilyen lehet például a megmunkálásra, bizományba, őrzésre átvett eszközök leltára.
  • Tárolási nyilatkozat: A vállalkozás tulajdonában, de nem a vállalkozás birtokában lévő, idegen helyen tárolt eszközökről, idegenek által készített leltár a tárolási nyilatkozat.
  • Vagyon megállapító leltár: az üzleti vagyon teljes felmérése, a forgóeszközök és tárgyi eszközökre (áru, épület, eszközök értéke, gépek, mérleg, árumozgató eszközök, stb.) egyaránt kiterjedően. A vállalkozás évente egyszer köteles elvégezni a december 31.-i állapotnak megfelelően.
  • Rendkívüli leltár: Ekkor a mennyiségi felvétel időpontja nem ismert az ellenőrzendő egység (például áruház, raktár stb.) számára. Ajánlott visszaélés gyanújakor, jelentős értéket képviselő áruk fogyásának ellenőrzésekor, vagy idegen/számla nélküli áruk kiszűrése esetén.

Leltározási módszertanokról blogunkon tájékozódhat (vak, iker, tökör stb.).

 

 

Kapcsolat