Azon készletekről van szó, melyek az üzletek polcain, a raktárak állványain, vagy éppen a gyártóterünkön találhatóak. Készletleltár alatt pedig ezen termékek megszámlálását értjük. Rendelkezésre álló technológiánkkal, és szolgáltatásainkkal elérheti, hogy idő- és erőforrás hatékony, objektív, és pontos leltárral állapíthassuk meg valós készletszintjét.

Leltár típusok

Leltár típusok

 

 

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen leltári igények keletkezhetnek vállalkozása életében, illetve üzleti tevékenysége során:

  • Nyitó leltár: A nyitó leltár a vállalkozás alakulásakor készített leltár, amely a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott eszközök és források állományát mutatja.
  • Évközi, év végi leltárak: A vállalkozás által készített könyvviteli mérleget alátámasztó leltárak az évközi, illetve az év végi leltárak. A mérleg fordulónapján – a felvételtől függően – mutatják a vállalkozás teljes eszközállományát, vagy felvételtől függően annak egy részét (részleltár).
  • Teljes leltár: A teljes leltár egy kijelölt időpontban a vállalkozás minden eszközét és forrását magában foglalja. Nemcsak a vállalkozás telephelyein, hanem az idegen helyen tárolt eszközök is szerepelnek ebben a leltárban.
  • Részleltár: Egy-egy eszköz vagy forrásféleség teljes körét felölelő leltár a részleltár. Részleltárnak nevezzük egy-egy telephelyen vagy raktárban, raktárrészben, más szóval leltárzónában felvett leltárt is.
  • Átadás-átvétel során készített leltár: Az ún. átadás-átvételi leltár általában egy-egy terület felelősének változásával kapcsolatosan készített leltár. A régi felelős munkakört betöltő átadja a beosztást átvevőnek a területhez tartozó eszközöket. Az átadó ilyenkor minden esetben elszámol a rábízott eszközökkel.
  • Idegen leltár: Az idegen tulajdonban lévő, de a vállalkozás birtokában lévő eszközökről készített leltárt idegen leltárnak nevezzük. Ilyen lehet például a megmunkálásra, bizományba, őrzésre átvett eszközök leltára.
  • Tárolási nyilatkozat: A vállalkozás tulajdonában, de nem a vállalkozás birtokában lévő, idegen helyen tárolt eszközökről, idegenek által készített leltár a tárolási nyilatkozat.
  • Vagyon megállapító leltár: az üzleti vagyon teljes felmérése, a forgóeszközök és tárgyi eszközökre (áru, épület, eszközök értéke, gépek, mérleg, árumozgató eszközök, stb.) egyaránt kiterjedően. A vállalkozás évente egyszer köteles elvégezni a december 31.-i állapotnak megfelelően.
  • Rendkívüli leltár: Ekkor a mennyiségi felvétel időpontja nem ismert az ellenőrzendő egység (például áruház, raktár stb.) számára. Ajánlott visszaélés gyanújakor, jelentős értéket képviselő áruk fogyásának ellenőrzésekor, vagy idegen/számla nélküli áruk kiszűrése esetén.

Leltározási módszertanokról blogunkon tájékozódhat (vak, iker, tökör stb.).

 

Kapcsolat